O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Ovaj projekat treba da doprinese uspostavlјanju efikasnije, inkluzivnije i odgovornije javne uprave u Srbiji. Konkretno, ovaj projekat ce pružiti podrsku NAJU pri unapredjenju programa obuka zaposlenih u javnoj upravi, vodeći se stvarnim potrebama zaposlenih i prioritetima javne upraveOva tehnička podrška se pruza tokom druge i treće godine funkcionisanja NAJU, a fokus je na podršci pri sprovođenju analize potreba za obukama, unapređenju postojećih programa obuka i razvoju on-line obuka.

Cilj projekta

Ovim projektom se pruža podrška novoosnovanoj Nacionalnoj akademiji za javnu upravu u cilju unapređenja kapaciteta za kontinuirano i sveobuhvatno unapređenje profesionalizma zaposlenih u javnoj upravi.

Tehnička podrška

Od projekta se očekuje da pruži sledeću tehničku podršku:

  • Podrška NAJU u sprovođenju analize potreba za obukama

Polazeći od usvojene medologije analize potrebe za obukama, a koja je pripremljena uz podršku GGF, projekat treba da sprovede analizu potreba za obukama, prikupi i obradi podatke, a potom pripremi izveštaj o proceni potreba za profesionalnim razvojem zaposlenih sa preporukama i prioritetima u vezi sa ključnim programskim oblastima i temama obuka. Analiza potreba za obukama treba da obuhvati potrebe za obukama koje se odnose na godišnji program obuka, kao i za sredjoročni period (trogodišnji period).

  • Podrška NAJU u unapređenju programa stručnog usavršavanja

Na osnovu prethodno sprovedene analize potreba za obukama, projekat će pružiti podršku NAJU pri unapređenju postojećih programa stručnog usavršavanja.
Zadatak uključuje i uvođenje ključnih horizontalnih pitanja u sadržaj svih programa obuka (gde je to prikladno), kao što su antidiskriminacija, uključivanje organizacija civilnog društva, rodna ravnopravnost, i sl. Osnovna svrha ovog pristupa je pokretanje važnih tema, kao su horizontalna pitanja, sa ciljem podizanja svesti o ovim bitnim pitanjima. Pored toga, projekat će pripremiti i pisane instrukcije i prezentacije za akreditovane predavače kako bi im se predstavile uvedene novine.

  • Podrška NAJU pri razvoju i evaluaciji online obuka za prioritetne teme

Polazeći od analize potreba za obukama, projekat će pružiti podršku NAJU pri identifikaciji i razvoju online kurseva (ne više od osam). Razvoj online kurseva treba da omogući veću dostupnost NAJU programa obuka široj ciljnoj grupi.

Online obuke će činiti nekoliko kratkih video snimaka usmenih predavanja, kao i pisani materijali i testovi za polaznike. Za razvoj materijala za online kurseve, NAJU će angažovati svoje akreditovane predavače, dok će se projekat baviti integrisanjem video produkcije usmenih predavanja (video materijala) i post produkcije  (dodatne animacije, titlovanje i generalna postprodukcija).

Projekat će takođe evaluirati do tri online kursa i pripremiti preporuke za dalju implementaciju online obuka. Pilotiranje online kurseva uključuje monitoring implementacije u celosti – od “pokretanja” kurseva preko prijavljivanja kadidata,  procesa učenja do rešavanja testova. Ovim se želi steći uvid u adekvatnost sadržine i forme online kurseva za unapređenje kompetencija ciljnih grupa kojima su namenjeni.
Sektor
  • Javna uprava
EuropeAid referenca
2019/406758
Komponente
  • Podrška NAJU pri sprovodjenju analize potreba za obukama;
  • Podrška NAJU pri unapredjenju programa stručnog usavršavanja;
  • Podrška NAJU pri razvoju i evaluaciji online obuka
Grad / Region
Beograd/Srbija
EU donacija
230.000 €
Vreme implementacije
Jun 2019. - Oktobar 2020.
Korisnik
Nacionalna akademija za javnu upravu
Implementiran od strane
IBF International Consulting