27. Januar 2021.

Како би се обезбедила већа доступност програма обука, НАЈУ је у претходном периоду радила на развоју онлајн обука за државне службенике и запослене у јединицама локалне самоуправе. Уз подршку пројекта „Подршка Националној академији за јавну управу за стручно усавршавање у јавној управи“ који финансира  Европска унија развијене су следеће онлајн обуке:

  • АБЦ Европска унија,
  • Споразум о стабилизацији и придруживању,
  • Кохезиона политика ЕУ – увод,
  • Јавне политике,
  • Уставно уређење,
  • Законодавни процес - основна обука,
  • Уз националну инфраструктуру геопросторних података ка ефикаснијој управи и бољим јавним услугама,
  • У пар корака до очувања физичког здравља на раду.

Све ове обуке су развијене у сарадњи са акредитованим предавачима ангажованим од стране НАЈУ, док се подршка пројекта огледала у развоју скрупти, снимању видео материјала, интегрисању видео продукције усмених предавања (видео материјала) и пост продукцији (додатне анимације, титловање и генерална пост продукција).

Онлајн обуке су доступне свим државним службеницима и запосленим у јединицама локалне самоураве на НАЈУ платформи за е-учење (https://www.napa.gov.rs/tekst/45/onlajn-obuke.php), а за приступ је неопходна претходна регистрација преко истог система.