27. Januar 2021.

У циљу сагледавања реалних потреба за обукама запослених у јавном сектору, пројекат „Подршка Националној академији за јавну управу за стручно усавршавање у јавној управи“ који финансира  Европска унија је пружио подршку НАЈУ при утврђивању потребама за обукама државних службеника у 2020. и 2021. години. Пројекат је асистирао НАЈУ при дефинисању приступа, током спровођења и при процењивању потребама за обукама на централном и локалном нивоу.

Заједнички рад НАЈУ и Пројекта на овим активностима је резултирао припремом и публиковањем извештаја о процени потреба за стучним усавршавањем запослених у јавној управи за 2020. и 2021. годину на интернет презентацији НАЈУ https://www.napa.gov.rs/tekst/605/analiza-potreba-za-strucnim-usavrsavanjem.php